Wat is alzheimer ?

De ziekte van Alzheimer is een ongeneeslijke
hersenziekte, waarbij de cellen in sommige delen van de hersenen ophouden te functioneren en afsterven. De ziekte van Alzheimer is onomkeerbaar en ondanks uitgebreid wetenschappelijk onderzoek zijn de oorzaken van en de behandelingsmethoden voor genezing nog onbekend. De symptomen van de ziekte zijn vergeetachtigheid, veranderingen in de persoonlijkheid, desoriëntatie en verlies van spraak. De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie.

Alzheimer's_disease_brain_comparison

(afbeelding bron: Wikipedia)

Vergelijking van normale hersenen (links) met die van een alzheimerpatiënt (rechts).

 

 

De kans op dementie is groter naarmate de leeftijd vordert. Een hoge leeftijd is de belangrijkste bekende risicofactor voor Alzheimer dementie en voor de meeste andere vormen van dementie.

In België lijden naar schatting 165.000 mensen aan dementie. Naar schatting 5% van de mensen ouder dan 65 zou lijden aan dementie. Op de leeftijd van 80 jaar neemt dit percentage toe tot 20%.  In zeldzame gevallen (in België naar schatting 3000 mensen) komt dementie ook voor het 65e levensjaar voor.

De ziekte van Alzheimer heeft een lange geschiedenis, maar de ziekte kreeg pas aan het begin van de twintigste eeuw een naam. Hopelijk zullen we in het begin van de eenentwintigste eeuw kunnen helpen bij het vinden van een medicijn. Alhoewel de oorzaak of oorzaken van de ziekte van Alzheimer nog steeds onbekend zijn, zijn er twee ziektekenmerken in de hersenen van slachtoffers van Alzheimer. Deze kenmerken zijn amyloïde plaques en neurofibrillaire tangles (kluwens).


De symptomen

De ziekte van Alzheimer is met 70% de meest voorkomende vorm van dementie. Het begint vaak sluipend met stoornissen in het geheugen. Naarmate de ziekte vordert verliest iemand steeds meer vaardigheden en raakt uiteindelijk volledig afhankelijk van anderen. Onderzoekers denken dat eiwitophopingen in de zenuwcellen van de hersenen de oorzaak zijn.

Symptomen
In het algemeen kost alles waar je het hoofd bij moet houden meer inspanning: een gesprek volgen, plannen maken, dingen op een rijtje zetten, problemen oplossen en beslissingen nemen. Daarnaast is er vaak moeite met: 

 • het leren van nieuwe informatie, het onthouden van wat er net gezien of gehoord is. Uiteindelijk verdwijnt ook de kennis die al langere tijd in het geheugen zat;
 • de oriëntatie. Zowel in tijd (niet meer weten welke dag, maand of jaar het is) als in plaats (niet goed meer weten waar je bent);
 • het gebruiken en begrijpen van taal (afasie);
 • het herkennen van voorwerpen en geluiden om je heen en waar ze voor dienen (agnosie);
 • het uitvoeren van handelingen; meestal is er moeite met de volgorde van de handelingen om tot iets te komen (apraxie);
 • het denken en het beoordelen van situaties.

 

Naast deze stoornissen kunnen er ook veranderingen in het karakter ontstaan. Iemand wordt achterdochtig, onrustig of agressief. Daarentegen kan iemand ook juist lustelozer (apathie) worden. Daarbij kan de stemming snel omslaan. Bij sommige mensen met alzheimer kan de achteruitgang heel snel verlopen, terwijl anderen nog jarenlang een relatief gewoon leven kunnen leiden.

Oorzaken

Bij de ziekte van Alzheimer ontstaan er in de zenuwcellen van de hersenen ophopingen van een bepaald eiwit, beta-amyloïd. De afbraak van dit eiwit verloopt niet goed. Onderzoekers denk dat door de ophopingen, plaques, de zenuwcellen en de verbindingen tussen deze zenuwcellen te gronde gaan. Hierdoor kunnen de hersenen niet goed meer functioneren en sterven zenuwcellen af. Ook ontstaan er tangles (kluwen). Het ziet er uit als een wirwar van draadvormige eiwitten in een zenuwcel, die het functioneren van de zenuwcel onmogelijk maakt, waardoor de hersencel sterft.

 

Verloop van de ziekte

In het begin van de ziekte van Alzheimer zijn de verschijnselen vaak niet duidelijk aanwezig. De verschijnselen worden duidelijker naarmate de dementie vordert. Door de ziekte wordt iemand steeds meer afhankelijk van de hulp van anderen en het functioneren in het dagelijks leven wordt steeds moeilijker. Uiteindelijk verzwakt iemand zo erg, dat hij overlijdt aan algemene verzwakking, slikproblemen die luchtwegontstekingen kunnen veroorzaken of evenwichtsproblemen waardoor ernstige valongelukken kunnen voorkomen. Op dit moment is er nog geen genezende behandeling.

 

Onderzoek

Alzheimer: Omega-3 vetzuren kunnen geheugen versterken

Positief effect van Omega-3 vetzuren op Alzheimer en ouderdomsdementie mogelijk

Een nieuwe studie wijst uit dat er een positief effect kan zijn van Omega-3 vetzuren op Alzheimer en ouderdomsdementie. Inname van deze vetzuren zou namelijk het geheugen bij oudere mensen versterken.

De studie werd uitgevoerd bij mensen van ouder dan 55 met geheugenproblemen. Na inname van Omega-3 vetzuren gedurende een periode van zes maanden bleken de geheugenproblemen in sterke mate te zijn verminderd. Hun prestaties op het vlak van geheugen- en leerprocessen werd afgezet tegen die van een groep die slechts een placebo kreeg.

Op deze online apotheek kan je Omega-3 vetzuren bestellen.


De behandeling

“De zoektocht naar een behandeling voor de ziekte van Alzheimer verloopt moeizaam”, geeft ook professor Selkoe toe. “Maar ik blijf ervan overtuigd dat we vooruitgang boeken.” Of we de ziekte ooit echt kunnen genezen, is ook voor hem een vraagteken. “Maar Alzheimer voorkomen moet wel haalbaar zijn. Het is zaak om erbij te zijn nog voor de aftakeling in de hersenen begint. Volgens de meest recente gegevens kan dat bij Alzheimerpatiënten zelfs 20 tot 25 jaar zijn vooraleer de eerste geheugenproblemen worden vastgesteld.”

Medicatie

Onderzoekers van over de hele wereld proberen een medicijn te vinden tegen alzheimer. Zij kwamen erachter dat het erg moeilijk wordt om (ooit) een medicijn voor alzheimer te vinden, en gingen kijken naar preventie van de ziekte. Zij hebben ontdekt dat een combinatie van gezonde gewoonten een vertraging van alzheimer veroorzaakt. Dit betekent dat de ziekte u dus later treft, of helemaal niet.

 

Vis, noten en groenten kunnen risico op Alzheimer doen afnemen

Een dieet dat goed is voor het hart, kan ook goed zijn voor de hersenen

Vis, noten en groenten kunnen het risico op de ziekte van Alzheimer doen afnemen. Een dieet dat goed is voor het hart, kan zodoende ook goed zijn voor de hersenen. Ook het voorzichtig omspringen met rood vlees, zuivelproducten met een hoog vetgehalte enzovoort kan een stap in de goede richting betekenen om Alzheimer te voorkomen. Garanties op succes kunnen in deze materie uiteraard niet gegeven worden.

 

6 Factoren voor gezonde hersenen

Gezondheid van de hersenen hangt af van verschillende factoren. Een aantal van deze factoren zijn genetisch bepaald, maar een groot deel van deze factoren is niet genetisch bepaald. Deze factoren hangen dus af van hoe u leeft in uw omgeving.

De 6 factoren die u zelf kunt veranderen zijn:

 • Regelmatige lichaamsbeweging
 • Gezonde voeding
 • Mentale stimulatie
 • Kwaliteit van slaap
 • Stresscontrole
 • Actief sociaal leven

 

Regelmatige lichaamsbeweging

Er zijn vele voordelen verbonden met regelmatig bewegen, naast de verminderde kans op alzheimer. Zo vermindert lichaamsbeweging stress, het verbetert de stemming, verbetert de kennis en verhoogt de energie gedurende de dag.

Het onderzoek van Alzheimer ’s Research & Prevention Foundation vond uit dat regelmatige lichaamsbeweging de kans op alzheimer vermindert met 50%.

Ook als u sinds kort alzheimer heeft, vertraagd regelmatige beweging de ziekte verder te ontwikkelen.

 

Gezonde voeding

Je hersenen hebben gezonde voeding nodig om goed te kunnen werken. Daarom is voeding van groot belang om de kans op alzheimer te verkleinen. Stoppen met roken en stoppen met overmatig alcoholgebruik (meer als 7 glazen per week) verminderen de kans op alzheimer met maar liefst 75%.

Voeding tips:

 • Drink voldoende water. Water werkt vochtafdrijvend en vult uw maag.
 • Ben je een koffiedrinker? Drink liever thee. Drink deze dan zonder melk! De goede eigenschappen van de thee, nl. de catechines (anti-oxidanten), gaan hierdoor verloren.
 • Eet veel fruit en groenten
 • Baseer uw dieet op koolhydraatrijke producten
 • Eet gevarieerd

Goedkope vitamines kunnvitamientjesen dementie afremmen

Een dieet van vitamines gedurende tientallen jaren kan de komst van Alzheimer helpen uitstellen, zo blijkt uit een studie verschenen in

de Proceedings of the National Academy of Sciences. Laatstgenoemd toonaangeve
nd blad publiceerde de resultaten van een studie uitgevoerd door een team Zweedse onderzoekers.

 

Die zijn er dus blijkbaar in geslaagd om iets te ontdekken waar grote farmaceutische bedrijven als Bristol-Myers Squibb Co., Pfizer Inc. (PFE) en Eli Lilly & Co. (LLY) al jarenlang naar zoeken. Ze hebben miljarden dollars geïnvesteerd in dit onderzoek, tot dusver zonder tastbare resultaten.

 

Johan Lokk, professor en afdelingshoofd van het geriatrisch departement aan de Karolinska University Hospital Huddinge in Zweden, is van mening dat een combinatie van vitamines B6 en B12 het opduiken van Alzheimer onder bepaalde voorwaarden zou kunnen helpen voorkomen.

Op deze online apotheek kan je alle soorten vitamine bestellen

De strijd tegen Alzheimer moet nog volop worden gevoerd, naarmate de mensen langer leven zullen steeds meer bejaarden als gevolg van Alzheimer dement worden. De World Health Organizations schat dat er in 2050 115 miljoen mensen aan de aandoening zullen leiden, ten opzichte van 36 miljoen in 2010.

Deze tips kunnen geheugenverlies helpen voorkomen

Lezen op middelbare leeftijd kan risico’s op dementie op latere leeftijd verlagen

Uit een Amerikaanse studie zou blijken dat oefeningen van het geheugen op middelbare leeftijd geheugenverlies en dementie – die  beiden symptomen van Alzheimer zijn – kunnen helpen voorkomen.

Die geheugenoefeningen mogen heel breed worden begrepen. Volgens de studie zou regelmatig lezen al een stap in de goede richting zijn. Ook sociale activiteiten komen in aanmerking, evenals breien, naaien… Kortom, het betreft telkens oefeningen die een zekere vorm van concentratie met zich meebrengen.

 

Wie één of meer van deze activiteiten in zijn 40-er en 50-er jaren regelmatig beoefent, zou aanzienlijk minder kans hebben om geheugenverlies te ontwikkelen in zijn 70-er of 80-er jaren.

Het onderzoek wees uit dat de risico’s zelfs met een derde zouden afnemen. Lezen van boeken, tijdschriften enzovoort doe je beter op middelbare leeftijd, want wachten tot de oude dag zou te laat zijn.

Of toch niet helemaal. Yonas Geda, een dokter aan de Mayo Clinic in Rochester (in de Amerikaanse staat Minnesota) kwam tot de conclusie dat zelfs op oudere leeftijd geheugenoefeningen een heilzaam effect hebben. Boeken en spelletjes worden met andere woorden warm aanbevolen voor bejaarden.

 

Er is nog meer goed nieuws, want computeractiviteiten zouden zelfs een sterk beschermend effect tegen geheugenverlies hebben bij mensen die de kaap van de 70 of zelfs van de 80 al zijn gepasseerd. De kansen op geheugenverlies zou bij regelmatige computergebruikers met de helft verminderen.

Televisiekijken blijkt afstompender te werken dan algemeen was aangenomen. Meer dan zeven uur per dag naar het scherm kijken, zou de kansen op geheugenverlies duidelijk doen toenemen.

De resultaten van het onderzoek werden voorgesteld op de jaarlijkse vergadering van de American Academy of Neurology. Uit een ander onderzoek was voordien al gebleken dat het menselijk brein voortdurend stimulansen en uitdagingen nodig heeft. Het is bovendien absoluut een fabeltje dat oude mensen geen nieuwe dingen meer aangeleerd krijgen, zo blijkt nog uit deze studie.

 

 1. Sla je ontbijt nooit over

Er zijn talloze redenen waarom het niet goed is om je ontbijt over te slaan, en nu krijg je er weer een van me. Door je ontbijt over te slaan (koolhydraten vooral) kan je op geheugen gebaseerde activiteiten minder goed uitvoeren

Tip: Eet 3 a 4 stukken walnoten bij opstaan.

Walnoten zijn de beste noten voor “brain health”. Ze hebben een hoge concentratie DHA, dit is een type omega-3-vetzuur. DHA heeft de eigenschap dat het de hersenen beschermd van baby’s, maar ook voor de cognitieve prestaties van ouderen, en zou zelfs de eigenschappen van Parkinson tegengaan.

 1. Breng variatie in je leven

Probeer alledaagse dingen een keer anders te doen. Pak je glas bijvoorbeeld een paar keer met je ‘verkeerde’ hand op of verwissel je mes en vork bij het eten. Zo train je de coördinatie in je hersenen.

 1. Train je hersenen

Probeer zoveel mogelijk je hersenen te trainen (lezen, woordspelletjes, puzzels, geheugentraining enzovoort), dit houdt je hersenen actief. Je kunt je hersenen ook trainen door je te interesseren in onderwerpen die onbekend zijn voor jou. Ouderen kunnen bijvoorbeeld gebruikmaken van social media. Dit is vaak onbekend terrein voor hen en ze moeten flink hun hersenen laten kraken om het te begrijpen.

 1. Drink veel water

Je hersenen bestaan voor 80% uit water. Het is daarom belangrijk voldoende water te drinken.

 1. Schrijf alles op

Hij spreekt voor zich, maar probeer zo veel mogelijk dingen op te schrijven. Gebruik bijvoorbeeld een notitieboekje die je altijd met je meedraagt om alles in te schrijven. Aan het eind van de dag kun je de belangrijke dingen dan opschrijven in je agenda of op een andere manier afhandelen zodat je zeker weet dat je het niet vergeet.

Als je een gewoonte maakt van het schrijven in dat boekje, dan scheelt dat echt heel veel!