Links

U KAN STICHTING ALZHEIMER ONDERZOEK STEUNEN OP VOLGENDE MANIEREN :

 

1) Door een éénmalige gift (via een bankoverschrijving).

Voor alle giften van 40€ of erboven ontvangt u een fiscaal attest.

Hiermede recupereert u 45 % via belastingbesparing en kost uw gift van 40€ u slechts 22€.

Wist u trouwens dat u met 50€ reeds één uur onderzoek sponsort?
Bankrekening voor giften : BE29 2300 0602 8164

 

2) Door een éénmalige gift via kredietkaart, via bancontact of via Paypal.
Hiervoor klikt u gewoon op de “donatie” toets hiernaast rechts op uw scherm.
Al uw betalingen zijn electronisch beveiligd.

Voor alle giften van 40€ of erboven ontvangt u automatisch een fiscaal attest.

 

3) Door een regelmatige storting (via een Europees domiciliëringsformulier).
Op deze manier spreidt u uw giften over een gans jaar en zorgt u er tevens voor dat ook het onderzoek regelmatige inkomsten heeft.

Op eenvoudig verzoek zenden wij u graag een domiciliëringsformulier toe.
Zend ons uw verzoek op : info@alzh.org, of beter nog bel ons even op : 02/424.02.04

 

4) Door een donatie ter nagedachtenis van een dierbare.
Veel mensen kiezen er vandaag voor om de gebruikelijke bloemen en kransen te vervangen door een gift aan het onderzoek.

Vraag aan de begrafenisondernemer dit zo te vermelden op het overlijdensbericht, samen met ons speciaal voor deze gelegenheden
geopend rekeningnummer : BE93 2300 0602 8467.
Als melding laat je dan best vermelden “ter nagedachtenis van naam van de overledene“.
Alle donatoren ontvangen nadien een bedankingsbrief en, indien de storting minimum 40€ bedroeg, ook een fiscaal attest.

 

5) Door een donatie ter gelegenheid van een jubileum, verjaardagsfeest, enz.
Bent u in de familie geconfronteerd geweest met de ziekte van Alzheimer en wenst u een extra menselijke dimensie aan uw feest te geven
vraag dan aan al de genodigden geen cadeau’s of bloemen mee te brengen, dan wel een storting te doen voor het onderzoek.
Zij kunnen storten op hetzelfde speciaal voor deze gelegenheden geopende rekeningnummer : BE93 2300 0602 8467.

In de mededeling laat je best vermelden “feest voor uw naam“.
Na het feest krijgt u van ons een overzicht van alle donatoren. En al deze milde schenkers krijgen van ons een mooie bedankingsbrief en,
indien hun storting minimum 40€ bedroeg, nadien ook een fiscaal attest.

 

6) Door een schenking aan de stichting van een belangrijk bedrag via een notaris.
In Vlaanderen betaalt de stichting hierop slechts 5,5% erfbelasting.
U als schenker krijgt van Stichting Alzheimer Onderzoek de garantie dat deze schenking integraal toekomt aan onderzoeksprojecten naar
de ziekte van Alzheimer.

 

7) Door de stichting op te nemen in uw testament.

U kan de stichting aanduiden als legataris in uw testament en daarmee zorgen dat u ook na uw overlijden nog uw steentje bijdraagt aan het onderzoek.

De stichting betaalt op de sommen die haar op deze manier ten deel vallen een erfbelasting van 8,5%.

 

8) Door het opmaken van een duo-legaat ten voordele van Stichting Alzheimer Onderzoek.
Indien u wil nalaten aan een ver familielid, vriend of zelfs broer of zus dan adviseren wij steeds om dit te doen via een duo-legaat.

In dit duo-legaat stelt u Stichting Alzheimer Onderzoek aan als bijzonder legataris met de opdracht de erfbelasting te betalen voor alle andere
erfgenamen. In de meeste gevallen ontvangen uw erfgenamen een veel grotere som dan als ze zouden geërfd hebben via een gewone erfenis.

Het is dus een win win situatie want zowel uw erfgenamen als Stichting Alzheimer Onderzoek doen er financieel een goede zaak aan.

Voor meer informatie stuur ons een e-mail : info@alzh.org of vraag onze gratis brochure “Bescherm en plan uw nalatenschap” aan.

U kan nu ook uw schenking online doen! Dit kan door middel van uw bancontact/mister cash-kaart en via uw kredietkaart zoals visa, mastercard,…